Chới Với

Chới với đến rồi các bạn ơi 

Hai thùng cơm sấy đã ra khơi

Sáng mai lên lớp làm sau đặng

Bao tử kêu gào ruột sục sôi

Su su đở dạ dăm ba bửa

Khoai mì chấm muối phải nuốt trôi

Sầu riêng trộn giấm ta làm gỏi

Ăn với khoai lùi cũng mê tơi        

 

Nguyễn Tôn Duyên

Saigon, tháng 3 năm 2007

Trích Đặc San 2007

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài