alt
Nguyễn Ban Sơ - San Diego 2014

Thêm một mùa Xuân

Ngày ta bỏ biển lên bờ

Quê hương từ đó mịt mờ chân mây
Mẹ già vóc hạc hao gầy
Ngày Xuân ra ngõ nhìn mây cuối trời
Em thơ xõa tóc lưng đồi
Mùa Xuân lại đến anh thời nơi mô?
Nằm đây nước mắt bỗng khô
Quê hương còn đó khi mô mới về?

30-4-1977

Mẹ và lời chúc đầu năm

Trong mơ Mẹ mới hiện về

Mẹ từ bi – Mẹ vẫn kề cận con
Ngày Xuân “Mẹ chúc vuông tròn”
Mẹ bao la – Mẹ vẫn còn quanh đây.

1999

Có phải là mùa Xuân của Mẹ

Ruổi rong hạc nội mây ngàn