Vài tháng trước đây, khi đăng bài thơ "Nhớ Mẹ", chúng tôi đã ghi đôi điều giới  thiệu về nhà thơ Nguyễn Ban Sơ và nêu duyên may để Trang Nhà được đăng thơ của anh. Một lần nữa, cám ơn nhà thơ và xin trân trọng giới thiệu bài thơ khác của anh đã được nhạc sĩ Trần Lãng Minh phổ nhạc và trình bày  trong CD Đôi Bờ Thương Nhớ 2. (Trang Nhà) 
 
alt  
 
            Em Về
 
Em về từ cõi mù sương
Ta về vượt sóng trùng dương dặm ngàn
Em về từ cõi mưa tan
Ta về gió bụi miên man cuối mùa
 
Thương em liễu rũ hàng tơ
Thương em từ độ làm thơ không vần
Thương em trời đất cũng gần
Thương em non nước ngại ngần chia tay
 
Em đi vóc hạc hao gầy
Ta đi giông bão một ngày xanh xao
Em về lại xứ anh Đào
Ta về lại với con tàu trên khơi...
 
Nguyễn Ban Sơ
 
 
 
alt