Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2018, Dạ Tiệc Đại Hội được tổ chức tại Majesty Restuarant 5015W Edinger Ave. Santa Ana CA 92404. 
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài