20161022_092934
Cuong-LieuDinh-KNguyen
Dinh-KNguyen-Lien-Quang-Lieu-Lan
IMG_2990
IMG_2992
Khanh-Lieu-Hong-Dinh
Lien-Lieu-Lan-KimNguyen-Quang-Dinh
Lieu-Dinh
TiecNhadThaySau-2016-PhaiNu
1/9 
start stop bwd fwd
 
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Mời Thầy Cô và các bạn xem hình ảnh tao ngộ sau hơn 40 năm xa cách của quý anh chị NLSBL 66-69. 
 
Hình ảnh được chị Cao Thị Xuân Liễu gởi đến.