Anh Nguyễn Thành Trung mời Thầy Cô và các bạn cùng quý anh Bùi Công Tạo (Cao Đẳng khóa 2), anh Đặng Tấn Lung (TL65-68), chị Huỳnh Thị Hương (CN65-68), anh Triệu Thanh Y (1974-Lớp 8), và anh chị Trần Quang Minh (CN664-67) thăm lại ngôi trường cũ.