Nhân Mùa Vu Lan, chị Cao Thị Xuân Liễu mời Thầy Cô và các bạn cùng xem video về Mẹ với lời nhắn, "Mừng cho những ai may mắn còn Mẹ. Những ai kém may mắn hơn, hãy cùng nhau hướng về Mẹ. Riêng tặng anh Ngô Hữu Thành, xin chia sẻ niềm đau với anh, người bạn của chúng ta, trong quặn thắt vừa tiễn biệt Mẹ về 'Miền Miên Viễn' đêm qua."