Hình ảnh lễ Tết Thầy Cô của học trò NLS Bảo Lộc vào ngày 15-2-2015 tại nhà nghỉ mát của Thầy Cô Phan Bá Sáu, miền đất quanh năm nắng ấm, Nam California.