Mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức bản nhạc "Sài Gòn Sáng Nắng Chiều Mưa" do chị Kim Phượng trình bày. Nhạc phẩm được phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyễn Ban Sơ, vốn là ông anh ruột của hai chị Kim Trâm và Kim Phượng. Đây có lẽ là bài nhạc cuối cùng chị Phượng hát cho bạn bè thưởng thức trong lần hai chị em, Trâm và Phượng, tham dự Đại Hộ 7, năm 2012. 
 
Video được anh Lê Đình Bang thực hiện.