Mời Thầy Cô và quý bạn xem hình ảnh Dạ Tiệc Đón Xuân Đinh Dậu, 2017 của thầy trò NLS Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 18 tháng 2 năm 2017 tại Santa Ana, CA.
 
Thực hiện bởi anh Hồ Hoa và Lung Đặng.