Chnh Lòng

 Bây gi tôi tr v đây

Trưng xưa sương lnh giăng đy

Vn hương ngâu tràn cửa lp

Bng đen, bi phn nng say

Và đây, vn bàn ghế y

Mà bao bn bè ngày thơ

Và bao thy cô thương nh

Đã xa xăm t bao gi

Ngn ngơ Hoàng hoa rơi mãi

Áo nâu thp thoáng mà thương

Bng lăng tím màu tê tái

Hương xưa ph kín con đưng

 

TRN THÙY HƯƠNG (CN 71-73)

Cùng Tác Giả / Đề Tài