Xin cám-ơn người đứng với Hoa,
Hoa-Đào đương nở quá dịu-dàng,
Người-Hoa cùng đứng ôi sao đẹp,
Tôi lịm hồn thơ mộng dưới hoa.
Hồi học ở trường vốn thích Hoa,
Cho tôi một nhánh để làm quà
Tôi về nhớ lại theo ngày tháng,
Mộng cũ c̣òn không,mộng với Hoa.

 

Mực-Tím

Cùng Tác Giả / Đề Tài