Qua ''phone'' bạn báo Thầy Quang,
Trải qua bạo bệnh lâm chung mất rồi.
Ngồi đây lòng dạ rối bời,
Email cấp tốc gởi nơi TRANG NHÀ.
Lá thư ''khẩn báo'' gởi qua,
Nội dung tin tức bạn Long báo rồi.
Thế rồi mất nữa một Thầy,
Với bao kỷ niệm những ngày xa xưa.
Chút lòng thành kính xin thưa...
Thầy đi thanh thản như vừa ngủ say...

Dương Xuân Triều

Cùng Tác Giả / Đề Tài