Đưa tiễn em đi....lệ chảy dài?
Em về với mẹ nón dù che

Lược gương để lại cho anh đấy
Để ngắm, soi xem đẹp xấu nè

Đưa tiễn em đi.... giả bộ hoài
Làm như đau khổ dáng bi ai
Thực ra trong bụng mừng lắm đấy
Em biết anh mà: "hỡi anh hai"

Đưa tiễn em đi.... thảnh thơi nè
Tha hồ bay nhẩy, tha hồ phè
Ăn chơi xả láng em biết rõ
Đừng có vội vui: "có bữa què"

Đưa tiễn em đi.... em nhắc nhở
Tuy về với mẹ vẫn theo anh
Từng giây từng phút anh nhớ đấy
Đừng có đưa tình: "cô mắt xanh"

Tiên Giang

Seattle, WA 

Cùng Tác Giả / Đề Tài