Đến từ muôn vùng trên đất nước
Gặp nhau nơi trường vắng cao nguyên
Đêm nội trú gối đầu sách vở
Buồn, vui, hờn, giận lúc hàm huyên
Rồi từ đó nơi chân trời gốc biển
Có hẹn đâu mà gặp phương nầy
Đường xa quá, vòng quanh thế gíới
Tìm đến đây đất lạ quê người 
Căn nhà nhỏ chứa đầy bạn củ
Kể chuyện chi đã quá nhiều năm
Tóc chớm bạc hờn ghen đã hết
Nụ cười mang đến dể chia vui
Năm qua , tuổi cứ chồng thêm mãi
Biết ngày mai còn gặp nhau đây
Hồn nhiên thắt chặt ngày xưa đó
Chân thành nghinh đón khách ghé thân
 

Huỳnh Hương - Đặng Lung

San Jose, 23 thánh 6 năm 2007
Trích trong ĐS NLSBL 2007
Cùng Tác Giả / Đề Tài