Một thời xa xưa, nơi chốn thâm sơn cùng cốc có một ngôi chùa chỉ có một sư, một tiểu và một bài thơ chữ Hán trên cát.

心 情 寺

寂 寥 月 掛 在 山 頂

荒 蕪 窮 谷 孤 心 靜

靜 默 間 中 座 佛 像

園 邊 小 掃 心 推 情

Tâm Tình Tự

Tịch liêu nguyệt quảy tại sơn đỉnh

Hoang vu cùng cốc cô tâm tịnh

Tĩnh mặc gian trung tọa Phật tượng

Viên biên tiểu tảo tâm thôi tình.

Châu Kim Lang (diễn Nho)

 

Tâm tình tự

Trăng treo đỉnh núi lặng thinh

Hoang vu cùng cốc một mình tịnh tâm

Chánh gian phật tượng âm thầm

Ngoài sân tiểu gắng quét tâm vào tình

Hoàng Duy Liệu

(Kính tặng Thầy Châu Kim Lang và Lớp Chữ Nho)

Cùng Tác Giả / Đề Tài