alt
 

Vẫn còn đó màu rêu xanh biếc

Âu yếm len bên góc Giảng Đường

Và lác đác lá vàng từng chiếc

Lững lờ rơi như quá vấn vương.

 

Trần Kim Anh

Cùng Tác Giả / Đề Tài