alt
 
Xuân đến qua đi đã bao lần
Mai vàng nở rộ ở ngoài sân
Trông tin cánh nhạn về đâu đó
Một lá thư xuân ấm cõi lòng

Xuân này vẫn thế với xuân xưa
Đợi ngóng tin mong tựa song thưa
Lá xanh thay úa lùa theo gió
Bặt mãi tin trông lệ khóc thầm


Xuân mãi âm thầm lăng lẽ đi
Qua đông mấy độ giết xuân thì
Ai đâu nơi đó ven đồi núi
Hay vùi trong cát với biển đông

Xuân gửi thư đi chẳng hồi âm
Bao mùa mai rụng có biết không?
Cớ sao mãi mãi vẫn vô âm
Vạn lần lá rụng chuyển qua đông

Châu Thị Nga
Giao thừa Xuân Ất Mùi
Cùng Tác Giả / Đề Tài