Thắp chút lửa cho hương đời ấm lại
Đêm lập lòe toàn những đám ma trơi
Ta hoa mắt, nhìn chẳng rõ cuộc đời
Quơ tay đụng  xác thời gian rữa nát
 
Đêm tối quá, hụt hơi, quầng thâm mắt
Xòe bàn tay, chưa nắm đã buông lơi
Trong ánh mắt khóc cười xoay luân vũ
Ứa máu tươi, thắt nghẹn trái tim rồi
 
Thì cứ đốt, ánh lửa dù leo lét
Căng mắt ra nhìn cho rõ mặt người
Cũng khó lắm, nhập nhòe trong đêm tối
Chắc gì ta không gặp lũ đười ươi?!
 
Nguyễn Thành Trung
Cùng Tác Giả / Đề Tài