alt
 
Hà thì?
 
Hà thì nương cảm hoang lương bài
Hoàng hoa cố hiệu đa thân ái
Giai biên tương xướng khinh khinh khúc
Huyền thoại Đại Bình khung kỷ khai
Tư ngữ: Ngã môn hiệu mỹ tai!
 
Hà thì bình dị tâm trung biểu
Trướng võng sảng nhiên hoài cổ hiệu
Khốc hữu lệ can vong mỗi cá
Cựu sư ký ức hốt nhiên chiêu
Nhất tích mê hồ liêu viễn siêu
 
Hà thì lạc lạc phấn ai nhương
Kỷ niên sư tích giảng đài thượng
Trang nghiêm tư thái nhậm ma tổn
Sư thủ tiêu hao sấu nhược thường
Tao phùng ưu đát sư hà phương!
 
Châu Kim Lang
 
Diễn Nho bài thơ
CÓ KHI NÀO của Tạ Trung
 
Ghi chú của Thầy Châu Kim Lang:
 
Tạ Hoàng Trung cũng học NLS sáng tác rất dài chuẩn bị về Trường NLS/BL ngày 12-12-2015.
Tôi chỉ diễn Nho 3 khổ thơ.
 
何 時
 
何 時 娘 感 荒 涼 排
黄 花 故 校 多 親 愛
皆 邊 相 唱 輕 輕 曲
玄 話 大 平 穹 幾 開
私 語 我 們 校 美 哉
 
何 時 平 易 心 中 表
悵 惘 爽 然 懷 古 校
哭 友 淚 乾 亡 每 個
舊 師 記 憶 忽 然 昭
一 昔 迷 糊 遼 遠 超
 
何 時 落 落 粉 埃 瀼
幾 年 師 蹟 講 臺 上
莊 嚴 姿 態 衽 磨 損
師 手 銷 耗 瘦 弱 常
遭 逢 憂 怛 師 何 方
 
 
____
 
CÓ KHI NÀO
 
Có khi nào em thấy mình hiu quạnh,
Mái trường xưa hoàng hoa lộ thân quen,
Ta bên nhau anh thường khe khẽ hát
Trời Đại Bình mở tung bao huyền thoại,
Em thầm thì : Trường mình đẹp anh nhỉ!
.....
Có khi nào trong trái tim bình dị,
Lòng bâng khuâng tê dại nhớ trường xưa
Khóc cạn lệ bạn thân từng đứa mất...
Bóng thầy xưa chỉ còn trong ký ức,
Em mơ màng về một thuở xa xăm!
 
Có khi nào bụi phấn rơi rơi,
Dấu chân Thầy bao năm trên bục giảng,
Dáng hao gầy vai áo sờn trang nghiêm,
Bàn tay Thầy hanh hao gầy guộc,
Buổi tao phùng em thổn thức: Thầy đâu?
 
Tạ Trung
Cùng Tác Giả / Đề Tài