Mong lắm gặp nhau ngày mười hai,
Bạn hữu thầy cô với mái trường.
Có lẽ lần nầy là lần cuối
Kỷ niệm tràn đầy quá khứ xưa


Mong lắm, mong thay gặp lại Thầy,
Bạn bè thân thiết khắp năm châu.
Tóc xanh, giờ bạc cùng tâm sự,
Cảnh trường gây xúc động lòng ai...!

Phong Nguyễn
Chicago

Lời ghi chú của tác giả: Kính mong Thầy Châu Kim Lang diễn nho.
Cùng Tác Giả / Đề Tài