Tương ngộ vọng đa nhật thập nhị
Bằng hữu tôn sư học hiệu quy
Cái nhiên giá thứ thiên chung tận
Kỷ niệm mãn doanh quá khứ thì.
 
Vọng đa tái ngộ dữ tôn sư
Thiết tha bằng hữu ngũ châu xứ
Thanh phát, bạch đồng tâm sự hợp
Cảnh quan học hiệu thùy tâm tư!
 
Châu Kim Lang
 
會 遇
 
相 遇 望 多 日 十 二
朋 友 尊 師 學 校 歸
蓋 然 這 次 偏 終 盡
紀 念 滿 盈 過 去 時
 
望 多 再 遇 與 尊 師
切 磋 朋 友 五 洲 處
青 髮 白 同 心 事 合
景 觀 學 校 誰 心 思
 
Diễn Nho từ bài thơ
 
HỘI NGỘ
 
Mong lắm gặp nhau ngày mười hai,
Bạn hữu thầy cô với mái trường.
Có lẽ lần nầy là lần cuối
Kỷ niệm tràn đầy quá khứ xưa.
 
Mong lắm, mong thay gặp lại Thầy,
Bạn bè thân thiết khắp năm châu.
Tóc xanh, giờ bạc cùng tâm sự,
Cảnh trường gây xúc động lòng ai...!
 
Phong Nguyễn
Chicago
Cùng Tác Giả / Đề Tài