Viếng Bạn xa xưa của một thời,
Thời Nông Lâm Súc Blao,
Của chúng tôi.
Có Cảnh, Lai, Triều và Thầy Bách,
Chung nhà Thủy Lâm Khóa 70.*
 
Tang thương dâu bể cách nhau đời,
Người ra hải ngoại chốn xa xôi.
Người thời lận đận đời quê cũ,
Thâm tâm kỷ niệm nhớ một thời.
 
Hai mươi năm sau gặp lại người *
Chớm già ánh mắt tóc mây trời.
Nụ cười vẫn trẻ khi gặp lại,
Cùng nhau nhắc nhớ thuở qua rồi.
 
Tin trên Trang Nhà chợt rụng rời,
Bạn mình cõi thế bỏ nhau rồi.
Bạn Lai ngoài Huế đà đi trước 
Còn lại mình tôi, hai bạn ơi.
 
Thân Viếng Bạn thân... Viết đôi lời,
"Vãng Sanh Cực Lạc" mãi muôn đời.
Nén nhang tâm tưởng lòng thương nhớ,
Tâm lòng như có giọt lệ rơi...
 
Dương Xuân Triều
(Thân Viếng Bạn Giang Văn Cảnh)
 
Ghi  Chú:
 
* Năm 70 Lớp 10 TL cùng Phạm Phước Lại em Thầy Phạm Phước Bách, 3 đứa sống chung nhà của Thầy Bách cạnh nhà Cô Thế.
* Gặp lại ngày Họp Bạn 01/01/2005 tại Sài Gòn 
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài