I
 
Nông nghiệp ngàn năm thuở đất này
Lâm ngư tồn tại còn đâu đấy
Mục súc công thôn ai có nhớ
Bảo Lộc nay chỉ bấy nhiêu đây!
 
II
 
Thời gian mờ nhạt ảnh cố hương
Dư âm lắn đọng chút tơ vương
Góp nhặt tro tàn rơi rớt lại
Vài nét họa hình để nhớ thương!
 
Châu Kim Lang
(2006)
 
Diển Nho
 
懷 感 農 林 畜 寶 禄
 
I
 
農 業 千 年 此 地 也
林 魚 存 在 這 邊 阿
工 村 牧 畜 誰 懷 紀
今 天 寶 禄 那 庅 多
 
II
時 間 朦 暗 故 鄉 骸
沉 淀 餘 音 思 戀 哉!
殘 灰 積 累 留 存 散
數 態 畫 形 以 愛 懷
 
I
 
Nông nghiệp thiên niên thử địa dã
Lâm ngư tồn tại giá biên a
Công thôn mục súc thùy hoài kỷ
Kim thiên Bảo Lộc ná ma đa.
 
II
 
Thì gian mông ám cố hương hài
Trầm điến dư âm tư luyến tai!
Tàn khôi tích lũy lưu tồn tán
Sổ thái họa hình dĩ ái hoài.
 
 
這邊 Giá biên: đâu đây
那庅多 Ná ma đa: bấy nhiêu
朦暗 Mông ám: lờ mờ
骸 Hài: chỉ chung thân thể, hình dáng, hình hài
沉淀 Trầm điến: lắn đọng
思戀 Tư luyến: tơ vương
數態 Sổ thái: vài nét
Cùng Tác Giả / Đề Tài