Dạy học

Cuộc đời dạy học lắm điều hay
Tài liệu giáo trình chẳng quấy rầy
Năm mươi năm ấy, nhanh tia chớp
Bốn ngàn ngày hưu, thoáng tên bay!
Bao nhiêu thế hệ học trò mến
Chan hòa thương nhớ với cô thầy.
Chân tình đồng nghiệp, tâm bằng hữu
Dạy học yêu nghề cao quý thay!
 
Châu Kim Lang (20-11-2014)

 

Diễn Nho:

 

教 訓

教 訓 人 生 多 美 條

教 程 材 料 不 纏 擾

此 五 十 年 光 線 速

四 千 日 退 矢 飛 超

世 系 幾 何 弟 子 愛

汪 然 懷 愛 和 同 昭

眞 情 同 業 心 朋 友

教 訓 業 崇 高 貴 姚

 

Giáo huấn

Giáo huấn nhân sinh đa mỹ điều
Giáo trình tài liệu bất triền nhiễu
Thử ngũ thập niên quang tuyến tốc
Tứ thiên nhật thối, thỉ phi siêu.
Thế hệ kỷ hà đệ tử ái
Uông nhiên hoài ái hòa đồng chiêu.
Chân tình đồng nghiệp tâm bằng hữu
Giáo huấn nghiệp sùng cao quý diêu.

Châu Kim Lang (diễn Nho)

 

纏擾 Triền nhiễu (quấy rầy)

汪然 Uông nhiên (chan hòa)

昭 Chiêu (rõ rệt,sáng)

姚 Diêu (tốt,đẹp)

Cùng Tác Giả / Đề Tài