Bữa nay mình chụp với thầy
Thầy Lang, thầy Túc xum vầy nơi đây
Vui sao cho xiết, đong đầy
Để ôn kỷ niệm với thầy chúng ta
Bữa nay mình chụp với thầy
Thầy Lang, thầy Túc xum vầy nơi đây
Vui sao cho xiết, đong đầy
Để ôn kỷ niệm với thầy chúng ta
Với bạn bè cũ gần xa
Mày, tao, chi, tớ như là xưa kia
Mặc dù bên mép râu ria
Nay đà bạc trắng nhưng hia (*1) chẳng màng
Tình bạn xưa nay rõ ràng
Trước sau vẫn vậy lại càng quý nhau
Hôm nay "hội nghị bàn đào" (*2)
Thôi thì mở hội dạt dào tình thân
Anh em như thể tay chân
Không ai quãng ngại đường gần đường xa
Mấy anh ở Huế vậy mà,
Cũng lặn lội đến gọi là Đoàn Viên.
Nhìn thầy Lang, dáng thật hiền
Thầy chuyên Sử Địa với bầy Khủng long
Khai thiên lập địa thuộc lòng
Từ kỳ Phấn Trắng tới kỳ Giu Ra (*3)
Từ ông Bành tổ sinh ra
Suốt bao thể kỷ mới ra... con người
Ngoài chuyện sách vỡ mười mươi,
Thầy còn trí nhớ rất ư hơn người
Chuyện thành lập, Súc Nông Lâm (*4)
Thầy nhớ vanh vách không sai chút nào
Từ Quãng Trị, tới Cà Mau
Trường thành lập mới lúc nào, ra sao.
Rồi tới Sư Phạm "cẳng đau" (*5)
Thầy cũng góp sức công lao tỏ tường
Giờ đây nhìn thầy mà thương
Trải bao năm tháng phong sương, hao gầy
Nhưng tình nhưng nghĩa đong đầy
Chỉ cần như thế là thầy vui thay.
Thầy Hứa Văn Túc cũng hay
Thầy chuyên về cá, một tay của chàng
Cá chép, cá trắm, cá vàng
Với bầy cá kiểng xếp hàng coi mê!
Thầy giỏi thiệt hết chỗ chê
Nhân giống cá kiểng, ê hề xuất chiêu
Mình nhớ hồi đó cũng nhiều,
Thầy chở đệ tử dập dìu viếng thăm
Cơ sở nuôi cá trong làng
Bằng chiếc "con cóc" cà tàng dễ thương (*6)
Bây giờ một nắng hai sương
trông thầy vẫn khỏe vẫn vui, em mừng
Cầu mong các thầy mãi Xuân
Để trò còn gặp lại thầy mỗi năm
 
Bình Dương, ngày 7-1-2017
Lê Xuân Sang
 
Chú thích:   
*1: hia = anh. Tiếng Tiều. Vì muốn vần với chữ ria ở hàng trên.
*2: theo sự tích Hội Bàn Đào trong truyện Tam Quốc Chí. 
*‎3: trong bài giảng môn Sử của thầy Châu Kim Lang, có nhiều thời kỳ gọi là Kỷ: kỷ Phấn Trắng, kỷ Jura.. v.v..
*4: vì muốn có câu thơ xuôi vần nên phải đảo chữ.
*5: nói lái là cao đẳng. Viết cho xuôi câu.
*6: Năm 1971 thầy Túc có chiếc xe nhỏ hiệu Citroën deux Cheval cũ nhưng đủ sức chở trên chục học viên ban Ngư nghiệp đi thăm các cơ sở nuôi cá. Chuyến đi thật vui.
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài