Thầy Tôi,
 
(Người đứng giữa, râu dài)
 
Thầy Châu Kim Lang.
 
Kính chúc Thầy mùa Noel An Bình, Mạnh Khoẻ.
 
--oOo--
 
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
 
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
 
Qua sông gửi lại nụ cười
 
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
 
Phạm Hiếu (12/2017)
 
Diễn Nho:
 
我 師
 
雨 晴 年 月 恆 河 於
 
知 識 幾 人 師 渡 渚
 
笑 朵 過 江 留 永 記
 
情 親 囑 咐 敬 恭 師
 
Ngã sư
 
Vũ tình niên nguyệt hằng hà ư     
 
Tri thức kỷ nhân sư độ chử 
 
Tiếu đóa quá giang lưu vĩnh ký
 
Tình thân chúc phó kính cung sư.
 
Châu Kim Lang (diễn Nho)
 
渚 Chử (bến đò)
Cùng Tác Giả / Đề Tài