Ai về hỏi Liễu Chương Đài

Cây xanh xanh có hát bài tang thương
Ai về qua bến Hàm Dương
Trăm năm hẹn ước cũng dường ấy thôi.

Ai về hoa nở nụ rồi

Mười lăm năm ngỡ mây trời xa xôi

Ai về dừng lại bên đồi

Thiên thu là vạn ngày trôi lặng lờ.

Nguyễn Ban Sơ

 
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài