Thân Tình Nông Lâm Súc Bảo Lộc sau 45 năm

Anh Trần Thanh Giang từ nam bán cầu đã vượt đường xích đạo, và anh Trần Sắt đã bất chấp đoạn đường dài nửa vòng trái đất, trở lại mãnh đất Trường xưa để cùng các đồng môn Bùi Văn Tho, Lê Đức Kính, Thân Trọng Lộc, Phạm Văn Sơn, nâng chén rượu tâm tình. Các anh Lộc và Sắt đã hoàn tất chương trình Kiểm Sự Túc Mễ trước khi vào quân ngũ. Trong khi các anh Thọ, Giang, Kính, Sơn thì hoàn tất chương trình sư phạm và trở lại Trường NLSBL dạy học. Ngày nay, mỗi người mỗi nơi, nhưng tình bạn từ thuở nào đã khắc đậm trong lòng mỗi người. Chỉ chờ có dịp ngồi lại với nhau, có lẽ hàng triệu thước phim cũ cũng đã được cùng nhau xem lại, hết sức vui thú!

Phan Bá Sáu

      

Hình chụp kỷ niệm trong buổi họp mặt của các anh niên trưởng khoá đầu tiên và khoá 2 khi trường NLLS Bảo Lộc được chuyển sang hệ trung học. Từ trái  qua phải: Phạm Văn Sơn (MS64-67),Trần Sắt (CN63-66), Thân Trọng Lộc (CN63-66), Trần Thanh Giang (MS63-66), Lê Đức Kính(CN64-67), Bùi Văn Tho (TL 63-66). Hinh chụp tại nhà anh Bùi Tho. Anh Giang hiện đang ở Úc và anh Sắt đang ở Mỹ, các anh khác hiện đang ở Bảo Lộc, VN.

Cùng Tác Giả / Đề Tài