Chị Ngô Thị Ngọc Trang mời tất cả thưởng thức một bản nhạc hay, cùng lúc chiêm nghiệm những lời hay ý đẹp của các bậc thức giả về hương vị của cuộc sống. 

Cùng Tác Giả / Đề Tài