Một chút gì để nhớ về SàiGòn của hơn 33 năm về trước. Cảnh cũ người xưa không còn nữa!! Nhớ lắm!! bấm vào hình ảnh để xem thêm.

Xin chờ giây lát, lâu hay mau tuỳ theo tốc độ và lưu lượng của đường truyền. Dùng chuột nhấp vào nút điều khiển hay ngay trên màn hình để xem tiếp hay sang trang. (Nếu bạn có đường truyền chậm và có trở ngại khi xem video loại nầy, xin cho biết để chúng tôi tìm cách cải thiện. Cám ơn sự góp ý của các bạn)

 

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài