Anh Hồ Công Danh mời tất cả cùng thưởng thức video nhạc "Stand By Me" được thực hiện, hợp tấu bởi các nghệ sĩ khắp năm châu (ngoại trừ châu Á) nằm trong chương trình "Playing For Change: Peace Through Music". Video nhạc được đưa lên YouTube và đã gần 50 triệu lượt xem không kể số lượt xem qua bằng những phương tiện truyền thông khác.

 

Nhạc và lời của Ben E. King

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see
No I won't be afraid, no I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me

And darlin', darlin', stand by me, oh now now stand by me
Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountains should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me

And darlin', darlin', stand by me, oh stand by me
Stand by me, stand by me, stand by me-e, yeah

Whenever you're in trouble won't you stand by me, oh now now stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me

Darlin', darlin', stand by me-e, stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me

Cùng Tác Giả / Đề Tài