Mời tất cả cùng lắng nghe bài hát với tựa đề "Home" do chị Hồ Thị Kim Phượng gởi đến với lời nhắn: "Xin chuyển đến tất cả một bài hát rất có ý nghĩa do Phillip Phillips trình bày, đoạt giải nhất American Idol 2012. Bài hát rất hợp với tâm trạng của những người Việt xa xứ."
 
"Home"

Hold on to me as we go
As we roll down this unfamiliar road
And although this wave (wave) is stringing us along

Just know you're not alone
'Cause I'm gonna make this place your home

Settle down, it'll all be clear
Don't pay no mind to the demons
They fill you with fear
The trouble—it might drag you down
If you get lost, you can always be found

Just know you're not alone
'Cause I'm gonna make this place your home

Ooo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. Oo-oo-oo-oo [2x]
Aaa-aa-aa-aa-aa-aa-aa. Aa-aa-aa-aaaaaa [4x]

Settle down, it'll all be clear
Don't pay no mind to the demons
They fill you with fear
The trouble it might drag you down
If you get lost, you can always be found

Just know you're not alone
'Cause I'm gonna make this place your home

(Come on!)

Ooo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. Ao-oo-oo-oo [4x]
Aaa-aa-aa-aa-aa-aa-aa. Aa-aa-aa-aaaaaa [4x]
Cùng Tác Giả / Đề Tài