Mời Thầy Cô và các bạn nghe một đoạn của trường tấu khúc "Đàn Thiên Nga Hoang" (Wild Swans) do nhạc sĩ tài danh Elena Kats-Chernin, người Úc gốc Nga soạn. 

Cùng Tác Giả / Đề Tài