Thương tiếc anh Giang văn Cảnh, người bajncura chúng ta vừa chợt ra đi, anh Hồ Công Danh mời tất cả cùng nghe bản nhạc "Gone Too Soon" do cố Nhạc Sĩ Micheal Jackson trình bày  

Cùng Tác Giả / Đề Tài