Nhân Năm Mới, cùng với lời chúc lành Thầy Nguyễn Văn Khuy mời tất cả cùng thưởng thức nhạc phẩm Bến Xuân được trình bày bởi tiếng ca đài các nhất của thời đại cực thịnh của nền âm nhạc Việt Nam.

Cùng Tác Giả / Đề Tài