Bản nhạc Blue Danube Waltz của Johann Strauss II do Thầy Nguyễn Văn Vũ sưu tầm gởi đến. Mời tất cả cùng thưởng thức.
{youtubejw width="580" height="410"}r0VUXLsBSjo{/youtubejw}
Cùng Tác Giả / Đề Tài