Ngày 21-3-2016
 
{jcomments on}Thân gởi quý Thầy Cô và quý anh chị,
 
Tiếp theo những thông báo trước về việc bầu cử Ban Điều Hành 2016-2010, nay xin loan báo nhân sự của Ban Bầu Cử như sau:
 
1: Quý Thầy: Thầy Nghiêm Xuân Thịnh, Thầy Nguyễn Văn Khuy.  
 
2. Quý anh: 
 
Hồ Công Danh             (Đại diện anh em Nam Cali)
Đinh Văn Lê                 (Đại diện anh em San Jose, Cali)
Tôn Tường Duy           (Đại diện anh em Sacramanto, Cali)
Nguyễn Hưng Thái       (Đại diện anh em Miền Đông USA)
Vương Thế Đức           (Đại diện anh em Canada)
Từ Văn Trường            (Đại diện anh em Đông Úc Châu)
Vương Đình Ánh          (Đại diện anh em Tây Úc Châu)
 
Tưởng cũng nên nhắc lại nhiệm vụ của ban Bầu cử:
 
- Nếu cần, hay gặp khó khăn trong việc xác minh sẽ nhờ quý đại diện tại địa phương phụ giúp.
- Nếu có trường hợp đặc biệt, Trưởng Ban Bầu Cử sẽ mời gọi các thành viên trong Ban Bầu Cử giúp ý kiến.
 
Nhiệm vụ của Ban Bầu Cử sẽ chấm dứt khi kết quả bầu cử được tuyên bố chánh thức.
 
Xin thông báo và cám ơn Quý Thầy, Quý Anh đã vui lòng giúp Hội trong việc bầu Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2016-2020.    
 
Trân trọng,
 
Phan Bá Sáu
Đại Diện Ban Bầu Cử 
Cùng Tác Giả / Đề Tài