Ngày 28 tháng 4, 2016
 
Quý Thầy Cô thân kính,
Quý anh chị thân mến,
 
Chúng tôi thật hân hạnh đã được Hội trao trách nhiệm tổ chức bầu Ban Điều Hành Hội nhiệm kỳ 2016-2020.  Có lẽ từ ngày Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc (Hải Ngoại) được thành lập cho đến nay, bầu cử Ban Điều Hành lần nầy có vài điểm khởi sắc như chúng ta có hai Liên Danh để lựa chọn, và số người tham dự bầu đông kỷ lục (155 phiếu bầu),  khoảng 90% số hội viên hiện hữu.
 
Một Hội Ái Hữu tương đối nhỏ, mỗi lần tổ chức Đại Hội, số hội viên tham dự không đến một trăm, nhưng chúng ta đã tổ chức các kỳ bầu cử rất đàng hoàng, tính dân chủ được thể hiện rất cao.  Thật đáng vui mừng, đáng hãnh diện vì tinh thần cùng ý thức của hội viên; quan trọng hơn, quốc gia đang lưu ngụ cho ta điều kiện để thực hiện.
 
Chúng tôi thân gởi lời cám ơn đến các hội viên đã nồng nhiệt tham gia bầu cử, và cũng không quên cám ơn quý anh Đại diện Ban Bầu Cử các vùng đã giúp việc bầu cử tiến hành tốt đẹp.
 
Thời gian bỏ phiếu đã chấm dứt, việc kiểm tra phiếu đã hoàn tất, Liên Danh được dồn phiếu cao hơn đã được xác định. Chúng tôi đã liên lạc với hai liên danh, trình bày kết quả. 
 
Liên Danh đắc cử của Chị Kim Nguyên đã được Liên Danh 2 của anh Triệu Lương, chúc mừng. Ban bầu cử cũng xin chúc mừng Chị Kim Nguyên cùng các anh chị cộng sự trong Liên Danh 1, được vinh dự gánh vác việc Hội nhiệm kỳ 2016-2020.
 
Với lòng nhiệt tâm, sự chung sức của tất cả sẽ giúp Ban Điều Hành mới đạt được thành quả theo hướng định. Thành thật chúc mừng.
 
Trân Trọng,
 
Lục Phan
Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử
Cùng Tác Giả / Đề Tài