alt
Cảm Tạ
 
Chân thành cảm tạ Quý Thầy Cô và các anh chị đã gởi thiệp, email, điện thoại chúc mừng và đến tham dự Lễ Thành Hôn của hai cháu:

Đỗ Duy Phong &
Lý Mỹ Vy Nhã 
 
Đại diện hai họ
Đỗ Duy Cương và Cao Thị Xuân Liểu
Ông Bà Lý Ích Y