Danh Sách Ủng Hộ Đặc San IV- 2014

Chị Phạm Kim Nguyên $100.00
Chị Cao Thị Xuân Liễu $100.00
Chị Trần Kim Anh $100.00
Chị Huỳnh Thị Hương $100.00
Chị Trần Hồng yến $50.00
Chị Nguyễn Thị Liên $50.00
Chi Ngô Thị Ngọc Trang $100.00
Chị Nguyễn Thị Lan Phương $50.00
Anh Dương Thái Phương $100.00
Anh Dương Phú Lộc $100.00
Anh Đặng Tấn Lung $100.00
Anh Giang Văn Cảnh $100.00
Anh Ngô Hữu Thành $100.00
Anh Vương Thế Đức  $100.00
Anh Huỳnh Thanh Quang  $50.00
Chị Bùi Thị Đậu  $50.00
Chị Nguyễn Thi Kim Thu $100.00
Chị Trần Hồng Vân $50.00
Chị Đặng Hồng Kim Thu $50.00
Anh Hoàng Duy Liệu $100.00
Anh Đỗ Trí Trung $100.00
Anh Vương Đình Ánh $50.00
Anh Bùi Đức Thắng $50.00
Anh Võ Thạch $50.00
Chị Nguyễn Thị Thanh Hà & Anh Vũ Văn Định $100.00
Thầy Nguyễn Văn Khuy $100.00
Chị Hồ Thị Kim Trâm $50.00
Chị Nguyễn Thị Thường $100.00
Anh Hồ Hoa $50.00
Chị Trần Thị Sâm $100.00
Anh Tống Phước Hòa $50.00
Anh Vũ Minh Yên $100.00
Anh Đỗ Hữu Triệu $100.00
Anh Vũ Thế Lực $50.00
Anh Trần Danh Dự $100.00
Thầy Phan Bá Sáu $100.00
Chị Thái Thị Tốt $50.00
Chị Bùi Thị Lợi $50.00
Chị Trịnh Mỹ Thanh $50.00
Chị Ngô Thị Độc Lập $100.00
Chị Trần Thị Yến $100.00
Chị Hoàng Kim Đỉnh $50.00
Anh Hồ Công Danh $50.00
Anh Trần Châu Hoành $100.00
Anh Huỳnh Văn Thắng $50.00
Anh Tăng Bỉnh Chương $50.00
   
Tổng Cộng: $3,550.00

 

Ghi Chú:

Danh sách được cập nhật vào ngày  24 tháng 04 năm 2014 và sẽ được cập nhật thường xuyên mỗi cuối tuần.

Ý kiến đóng góp xin gởi theo phần góp ý cuối trang hay về địa chỉ email của Hội: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ủng hội tài chánh, xin gởi chi phiếu về Thủ Quỹ Hội: 

Kim Anh Tran

9228 Wildwood Ave.
Sun Valley, CA 91352
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện Thoại: 818 (640-8211)

  

Cùng Tác Giả / Đề Tài