09 tháng 10 năm 2013

Kính thưa Quý Thầy Cô, cùng các anh chị thân mến,

Ngày 22 tháng 9 năm 2013, Ban Điều Hành Hội có buổi họp tại văn phòng của anh Dương Thái Phương và được sự tham dự của:

Quý chị: Cao Thị Xuân Liễu, Trần Kim Anh, Nguyễn Hương

Quý anh: Ngô Hữu Thành, Dương Thái Phương, Giang Văn Cảnh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Khang.

Chúng tôi đã  thảo luận và thống nhất ý kiến về những sinh hoạt sắp tới của Hội như sau:

1-  Đại Hội VIII - 2014:

Đại Hội NLS Bảo-Lộc Kỳ 8 sẽ tổ chức vào ngày Thứ Bảy 23 tháng 8 năm 2014  tại Little Sài Gòn, Nam California.

Trưởng Ban Tổ Chức: anh Dương Thái Phương

Địa điểm chính xác của Đêm Đại Hội, Tiền và Hậu Đại Hội cùng chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau.

Chi phí tổ chức: $40.00/người      

 2-  Đặc San IV - 2014:

Sau thời gian thăm dò, tham khảo, ghi nhận ý kiến của Quý Thầy Cô và các anh chị em đồng môn, Ban Báo Chí cho biết sẽ lãnh trách nhiệm thực hiện Đặc San 2014. 

Ban Báo Chí sẽ có thư thông báo chi tiết liên quan đến việc thực hiện Đặc San 2014 vào những ngày tới.

Danh sách ủng hộ thực hiện Đặc San 2014 đã được đăng trên Trang Nhà, và sẽ được cập nhật thường xuyên mỗi tuần.  

3-  Tiệc Tất Niên:

Tiệc Tất Niên sẽ được tổ chức ngày 18 tháng 1, 2014 tại nhà hàng SEAFOOD KINGDOM 9802 Katella Anaheim, CA 92804

Chi phí tổ chức: $40.00/người  (bao gồm bia và nước ngọt)

Chương trình văn nghệ: do Trưởng Ban Điều Hợp, anh Peter Phương, và ban Văn Nghệ soạn thảo sẽ thông báo sau.

Xin kính thông báo và chân thành cám ơn Quý Thầy Cô và các bạn luôn ủng hộ, tham gia tích cực các sinh hoạt của Hội. 

Trân trọng,

T.M. Ban Điều Hành

Ngô Hữu Thành

Hội Trưởng

Cùng Tác Giả / Đề Tài