Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Ban Tổ Chức "Ngày Về Trường" xin trân trọng cám ơn Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bảo Lộc đã đồng ý và tạo điều kiện cho Thầy Trò Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc trở về thăm lại trường xưa  vào ngày 12 tháng 12 năm 2015. Xin cám ơn quý Anh Chị đã ủng hộ tài chánh cho việc tổ chức nêu trên. 
         
Số TT Họ và Tên Năm học Số tiền  
      ĐVN USD
1 Phạm Ngọc Châu KK1 NLM 3000000  
2 Nguyễn Quí Định KK1 NLM 1000000  
3 Hồ Hán Dân KK1 NLM 1000000  
4 Nguyễn Tấn Phúc K2 NLM 2000000  
5 Đặng Thị Chín K5 NLM 2000000  
6 Nguyễn Thị Thanh Hoa K5 NLM 200000  
7 Nguyễn Kim Tốt TL 67 500000  
8 Ngô Thị Độc Lập MS 68 500000  
9 Bùi Châu Dương TL 68 1000000  
10 Ngô Anh Thuấn CN 69   100
11 Nguyễn Thị Xuân Mai CN 69 1000000  
12 Cao Thị Xuân Liễu CN 69 1000000  
13 Nguyễn Thị Kim Thu CN 69 1000000  
14 Nguyễn Tông Lộc  TL 70 3000000  
15 Nguyễn Ngọc Điệp CN 70 1000000  
16 Bùi Thị Thanh Trước CN70 1000000  
17 Ao Văn Thinh CN 71 1000000  
18 Hồ Thị Kim Trâm CN 71   100
19 Nguyễn Khắc Dũng CN 71   50
20 Ngô Hữu Thành TL 71   100
21 Thái Thị Tốt MS 71   100
22 Bùi Thị Lợi MS 71 1000000  
23 Nguyễn Thị Nga MS 71 500000  
24 Nguyễn Minh Tâm MS71 500000  
25 Phạm Hữu Danh MS 71 500000  
26 Phan Thanh Nhân TL 71 500000  
27 Lê Thị Bé CN 72 400000  
28 Tôn Thọ Châu CN 72 400000  
29 Tôn Kim Yến MS 72 400000  
30 Phạm Thị Thu Hằng CN 73 1000000  
31 Nguyễn Văn Hùng CN 73 5000000  
32 Phạm Đình Long TL 73 1000000  
33 Huỳnh Kim Ba TL 73 1000000  
34 Lê Văn Thạch MS 73 10000000  
35 Nguyễn Đức Trọng MS 73 3600000  
36 Nguyễn Hữu Trí MS 73   100
37 Nguyễn Thị Đăng Thúy CN 75 1000000  
38 Nguyễn Thị Mỹ CN 69 2000000  
39 Võ Thị Ngọc Lan MS 69 500000  
40 Nguyễn Anh Phong TL 70 500000  
41 Nguyễn Kỳ Hùng TL 73 1000000  
42 Lê Thị Liên MS 73 1000000  
43  Lý Ngọc Hạnh  MS 73 1000000  
         
  Tổng cộng   53000000 550

 

Ghi Chú: Danh sách được cập nhật  ngày 11 tháng 12 năm 2015: Năm mươi ba triệu đồng VN và Năm trăm năm mươi đô la Mỹ.

Cùng Tác Giả / Đề Tài