Danh Sách Tham Dự Tiệc

Mừng Thượng Thọ Thầy

và 50 Năm Ngày Cưới của Thầy Cô Phan Bá Sáu

 

Tên
Họ
Số Người
Ghi Chú
Pham
Kim-Nguyên
1
 
Châu
Nga
1
 
Cao
Liễu
2
 
Nguyễn 
Liên
2
 
Phú Ngọc 
Quang
1
 
H.Hương/Lung Đ
Hương
0
 
Trần
Quynh-Hoa
2
 
Thanh Hà/Đình
Ha
2
 
Ngô
Trang
0
 
 Trần
Kim-Anh
1
 
Nguyễn
Hương
2
 
Nguyễn Văn Chút/ Nghĩa
Chút
 
 
Anh Mới
Mới
 
 
Ngô
Thành
1
 
 Dương
Peter-Phương
2
 
Văn/Tư Cầu
Văn
1
 
Trần
Dự
2
 
 Vũ
Hoà
1
 
Nguyễn
Khang
2
 
Nguyễn
Thắng
2
 
Trần
Sâm
 
 
Vương
Đức
2
 
Trần
Hoành
 
 
Hồ
Kim-Trâm
1
 
Dương
Lộc
 
 
Dặng
Thông
 
 
Nguyễn 
Lương
 
 
 Hồ
Công-Danh
2
 
Ngô
Thuấn
1
 
Quang-Hải
2
 
Huynh Kim
Thạch
2
 
Loan-Burney
2
 
Đỗ
Minh-Nguyệt
2
 
Nguyễn
Quí
1
 
Lâm
Anh-Nguyệt
2
 
Nguyễn
Kim-Thu
1
 
Hoàng
Kim-Đĩnh
1
 
Trần
Xuân-Mai
1
 
Đình-Tài
2
 
Nguyễn Văn
Khuy
2
 
Nguyễn
Minh (M,D,K)
 
 
Nguyễn Thị
Thường
 
 
Lam Phương
Wagner
 
 
Nguyễn
Trung (TL)
 
 
 
 
 
 
Tổng Cộng
 
49
 
 
Xin vui lòng xem lại và báo cho biết sự sai sót.
Danh Sách sẽ được hàng tuần nếu có thêm người ghi danh.
Cập nhật ngày 20 tháng 3, 2018.  
Cùng Tác Giả / Đề Tài