Ngày 15 tháng 6 năm 2010

Thân gửi các anh chị,

Chúng tôi vui mừng thông báo việc ghi danh bầu, đề, ứng cử Ban Điều Hành Hội niên khoá 2010-2012 đã được các anh chị tích cực tham gia. Tuy nhiên, địa chỉ email, số điện thoại của một số anh chị không được cập nhật, và theo sự yêu cầu của nhiều anh chị hội viên, Ban Tổ Chức Bầu Cử đồng ý gia hạn cho việc ghi danh đến 22-06-2010 thay vì lịch trình được ấn định theo tinh thần lá thư của Ban Bầu Cử đề ngày 20-03-2010.

Ngoài ra, lịch trình bầu và tuyên bố kết quả không có gì thay đổi.

Chúng tôi rất mong được các anh chị hỗ trợ, phụ lực với chúng tôi trong việc chuyển giúp lá thư nầy đến các anh chị thân cận.

Rất cám ơn và mong mõi được sự hợp tác tích cực của tất cả anh chị để chúng ta có thể tổ chức được một cuộc bầu cử công bằng và thành công.
 
Thân chào, 

Thầy Phan Bá Sáu, Thầy Nguyễn Văn Khuy, Thầy Nghiêm Xuân Thịnh
Đại diện Ban Tổ Chức Bầu Cử

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử:
 
Mr. Sau Phan
33771 N. Summerfields Dr., IL 60031 USA
Phone (224)-656-5558 (Home) (847) 477-9125 (Cell) 
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cùng Tác Giả / Đề Tài