Nhận được tin buồn
 
Anh Văn Công Bông
Nông Lâm Súc Bảo Lộc 1970-1973
 
Vừa tạ thế vào lúc 23 giờ 20, ngày 29-12-2011 tại Salgon, hưởng dương 58 tuổi
Lễ viếng tại tư gia 38 Huỳnh Thị Phụng - Phường 4 - Quận 8 - Sài Gòn
Nghi thức liệm: 9 giờ 00 ngày 30/12/2011
Lễ động quan: 8 giờ 1/1/2012
An táng tại quê nhà Cần Đước, Long An
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.S. Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình anh Văn Công Bông
Nguyện cầu hương linh Anh Bông sớm về Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU