Thư Cảm Tạ của Gia Đình
Anh Lê Kỳ Khôi CT-73 
 
Gia đình chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:
 
- Qúy Thầy Cô
- Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và các Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
- Nhóm thân hữu Nông Lâm Súc Bảo Lộc khóa 1973
- Các bạn bè, thân hữu xa gần
 
Đã thể hiện tình cảm thương mến đối với gia đình qua lời phân ưu, bằng điện thoại, email, gửi vòng hoa, phúng viếng, cầu nguyện, tham dự tang lễ cho Chồng, Cha chúng tôi là:
 
PhaoLô Maria Lê Kỳ Khôi
về nơi an nghỉ cuối cùng
 
Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình tha thứ
 
Bà Quả Phụ Lê Kỳ Khôi và các con đồng cảm tạ