CÁO PHÓ 
 
Gia đình chúng tôi thành kính báo tin cùng thân bằng quyến thuộc cùng bạn hữu xa gần 
Mẹ và Bà của chúng tôi là: 
 
DƯƠNG VĂN SANH
Nhủ danh: NGUYỄN THỊ NHÀN 
Thánh danh: LIÊN TÂM THÚY NHỤY
 
Đã mãn phần vào lúc 3:10 sáng, ngày 20 tháng 8 măm 2012, nhầm ngày: mùng 4 tháng 7 năm Nhâm Thìn, tại Bệnh Viện Garden Grove
Hưởng thọ 92 tuổi
 
Linh cửu quàn tại nhà quàn: Loma Vista Memorial Park
Địa chỉ: 701 E. Bastanchury Road- Fullerton - CA - 92835
Tel: 714-525-1575 
 
Nghi thức phát tang: 8 đến 10 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2012
Thăm Viếng: 10 giờ đến 12:30 giờ cùng ngày
Lễ an táng: 12 giờ 30 trưa ngày 25 tháng 8 năm 2012, trong khuôn viên Nghĩa Trang Việt Nam, tại Loma Vista Memorial Park

Tang gia đồng kính báo
 
Con gái: Hồ Thanh Thảo
Con rể: Hồ Công Danh
Con Dâu: Trần Tố Đoan
Cháu Nội: Dương Tố Hân
Cháu Nội: Dương Tố Châu
 
Cáo phó nầy xin thay thế Thiệp Tang
Xin được phép miễn nhận Vòng Hoa và Phúng Điếu
(714) 454-5232 và (714) 728-3688