Nhận được tin buồn
 
Thầy Trương Miêu
Nguyên G.S Công Thôn, trường NLS Bảo Lộc 1970-73
Pháp Danh Tâm Vĩnh
Vừa thất lộc lúc 4 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2011, hưởng thọ 65 tuổi.
Lễ nhập liệm lúc 15 giờ ngày 5-08-2011
Linh cữu quàn tại tư gia, số 1/7/86 đường Lê Ngô Cát, Huế
Lễ động Quan lúc 4 giờ ngày 10-8-2011 và an táng tại nghĩa trang quê nhà
Điện thoại liên lạc: 0905026168
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.S. Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Thầy Trương Miêu.
Nguyện cầu hương linh Thầy yên bình nơi cõi miên viễn

Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU