alt
 
Nhận được tin buồn
 
Cụ Ông Trần Minh Công
 
Thân phụ của quý chị Trần Thị Kim Bằng và Trần Thị Kim Huỳnh (MS71)
 
Vừa từ trần ngày 20 tháng 7 năm 2015
Hưởng thọ 96 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại tư gia, Ấp Nhà Dài, Thị trấn Thủ Thừa, Tỉnh Long An
Hỏa Táng vào ngày 22 - 7 - 2015 tại Thủ Thừa, Long An
 
Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Minh Công yên bình nơi cõi vĩnh hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU